နိဒါန်း ဤတွင်ဂျပန်တွင်အသက်မွေး၀မ်းကျောင်း တက်ရန်ရွေးချယ်စရာများကို မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။  အသက်မွေး […]