အလုပ်သင်အလုပ်သမား(Ginojisshusei)သည်နိုင်ငံခြားလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို လက်ခံသည့်စနစ်ဖြစ်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံတွင်ကျွမ်းကျင်မှုများရရှိခဲ့သည့်နိုင်ငံခြားသားများကို သူတို့၏တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်အထောက်အကူပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤအပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အလုပ်မျိုးကိုလုပ်နိုင်သနည်း၊ မည်သို့သောအလုပ်မျိုးကိုငါလုပ်နိုင်သနည်း” […]